showcase7 showcase6 showcase5 showcase3 showcase2 showcase
Sản phẩm
VẢI JACQUARD
VẢI JACQUARD
Jacquar (vải thun có hoa văn) có thể dùng được trong hầu như tất cả các khung dệt được thiết kế theo kiểu làm nổi bật mỗi sợ chỉ ngang độc lập với nhau

Jacquar (vải thun có hoa văn) có thể dùng được trong hầu như tất cả các khung dệt được thiết kế theo kiểu làm nổi bật mỗi sợ chỉ ngang độc lập với nhau. Điều này đêm lại tính đa dụng cho quá trình dệt, và tạo ra sự điều khiển chỉ ngang tốt hơn. Cụm từ “Jacquar” không chỉ chuyên dùng cho kỷ thuật dệt khung mà còn nói đến các kỹ thuật kiểm soát thêm để có thể tự động hóa trang trí. Quy trình này cũng có thể được dùng cho các hàng dệt kim theo mẫu và các vải dệt kim theo máy, như là Jersey.

VẢI INTERLOCK (27/06/14)

VẢI HONEYCOMB (27/06/14)

VẢI FLEECE (27/06/14)

VẢI BIRDS EYE (27/06/14)

VẢI AMANAS (27/06/14)

VẢI AIR LAYER (27/06/14)

img

Unit 64,
The Wills Building,
Wills Oval,
Newcastle Upon Tyne
NE7 7RH

t: +44 (0) 191 209 6931
e:helen@avliq.vn

img

Số 11 Mỹ Giang 2A
Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong
Quận 7, TPHCM
VIỆT NAM

t: +0084 28 6682 4633
f. +0084 28 5414 1280
m. +0084 913 809 133
or 0084 906 897 538
e.info@avliq.vn

Factory: 60/1 Bông Sao
P. 5, Q. 8, TP. HCM
Việt Nam.

img
DÂY THUN, DÂY LUỒN, DÂY ĐAI
DÂY THUN, DÂY LUỒN, DÂY ĐAI
BO CỔ ÁO, BO TAY, YOKO
BO CỔ ÁO, BO TAY, YOKO
VẢI STRIPES
VẢI STRIPES
VẢI STAPE WAFFLE
VẢI STAPE WAFFLE
VẢI SP SPILLING
VẢI SP SPILLING
VẢI SOURING PAD
VẢI SOURING PAD
VẢI SANDING CLOTH
VẢI SANDING CLOTH
VẢI ROMA
VẢI ROMA

img